Değerli Katılımcımız,

Öncelikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hepimize sağlıklı günler diler, kısa sürede atlatmayı temenni ederiz.

Koronavirüs salgını tüm dünya sağlığını tehdit ederken diğer taraftan da dünya ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bu salgının yayılmasının önlenmesinde, tedavi süreçlerinin iyileştirilmesinde ve hatta ekonomiye etkilerinin azaltılmasında en önemli yardımcımız dijital teknolojiler olacaktır. Bu doğrultuda Kobilerimize ve bireylerimize faydalı olabilmek için iki senedir yaptığımız “KOBİ’ler ve Bilişim Kongremizi” bu sene 26 ve 30 Mayıs 2020 tarihlerinde webinar üzerinden yapıyoruz.

Şu anda yaşanan yeni koşullar altında bu güne kadar yapısal olarak dijital dönüşümünü tamamlayabilmiş olan KOBİ’ler, krizin getirdiği zorluklarla bir şekilde mücadeleyi sürdürebilmektedirler. Bu noktaya gelememiş veya dijital dönüşüm konusunu ticari veya üretim altyapısına alamamış olan KOBİ’lerimiz ise, çok zor duruma düşmüş ve mevcut durumdan çok önemli bir ders çıkarmak durumunda kalmışlardır. Ancak bir yandan da bu durumda kendilerini teknik ve finansal açıdan tek başlarına kısa bir sürede yeni koşullara adapte etmeleri söz konusu olamayacaktır. Bu durumun reel ekonomiye olacak ciddi olumsuz etkileri de dikkate alınmalıdır. Bu noktada STK’lara önemli görevler düşmektedir. STK’lar, üniversiteler, ilgili kamu birimleri ve sanayi örgütlerinin, büyük ticari organizasyonların koordine olarak, konuyu en kısa sürede ele almaları gerekir. Bizim de TBD olarak konuya bakış açımız bu noktada şekillenmektedir ve kendimize çok önceden beri görev çıkardığımız bu işbirliğinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kongremizde, şu an içinde bulunduğumuz pandemi süreci, yaşanan zorluklar, KOBİ’leri ve kurumları değişime zorlayan süreç ve çözümleri, dijital dönüşümün hızlanması ile gelecekte değişecek iş, ticaret ve yaşam stilleri üzerine çalışmaları, Dünyada ve Türkiye’deki pandemi sürecini ve yeni teknolojik gelişmeleri Kamu ve Özel sektör üst düzey yetkilileri ile konuşacağız.

Sektörlerimizi ve bireylerimizi, teknolojik gelişim ve değişimlerden haberdar etmeye, sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaya ve ülke kalkınmasının verimli bir ekonomiye dönüşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Saygılarımızla,

 

Rahmi AKTEPE                                                                              Deniz TİRYAKİOĞLU
Türkiye Bilişim Derneği                                                                TBD İstanbul Şubesi
Genel Başkanı                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

ETKİNLİĞİN SLOGANI


Pandemi Süreci ve Sonrasında Olası Sorunlar, Çözümler ve Değişim Süreci

ETKİNLİĞİN ADI


3.İstanbul KOBİLER ve BİLİŞİM Kongresi

ETKİNLİĞİN TARİHİ


İstanbul, 26-30 Mayıs 2020

ETKİNLİĞİN AMACI


 • İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek.
 • İşletmeler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
 • Küreselleşme ile gelen rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin işletmeler çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak.
 • Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek.

HEDEF KİTLE


 • Tüm KOBİ’ ler
 • TİM Üyeleri, OSB Firmaları, Sanayi ve Ticaret Odaları Üyeleri
 • Teknoloji ile ilgili herkes

KONGRE KONULARI


 • Pandemi Dönemi ve Sonrası OSB’ lerin Olası Sorunları ve Değişim Süreci
 • Pandemi Dönemi ve Sonrasında KOBİ’lerde Dijital Dönüşüm Çözümleri
 • Pandemi Döneminde Kamuda Dönüşüm
 • Pandemi Sonrası Yeni Dünya İş Yapış Modelleri