09:00 – 09:35 | Kayıt

09:35 – 09:45 | Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

09:45 – 11:00 | Açılış ve Protokol Konuşmaları

09:45 – 09:55          Nezih KULEYİN, TOSYÖV Genel Başkanı

09:55 – 10:05          Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı

10:05 – 10:20          Prof. Dr. Yavuz CABBAR, ASO Genel Sekreteri

10:20 – 10:35          Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

10:35 – 10:55          Dr. Ömer Fatih SAYAN, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı

10:55 – 11:00 | Plaket Töreni

11:00 – 11:15 | Çay Arası

11:15 – 13:00 | Dijital Kobiler Vizyon Sektör Buluşması

Panel Yöneticisi: Murat PEHLİVAN, ICT Media Genel Yayın Yönetmeni

                                   Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

                                   İlhan ÖZKAN, KOSGEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

                                   İlhan BAĞÖREN, HTK – Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Başkanı *

                                   Ömer Faruk ÇÖLLÜOĞLU, TÜRKSAT Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Direktörü

                                   Nezih KULEYİN, TOSYÖV Genel Başkanı

 

13:00 – 14:00 | Yemek Arası

 

14:00 – 15:30 | Oturum 1 : Dijital Teknolojilerin Yaratacağı Fırsatlar

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Zeliha ESER, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ertan BARUT, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı
Coşkun DOLANBAY, BİTES Savunma Genel Müdür Danışmanı
Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi
Merve Hatice KARATAŞ, TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı
M. Fatih ULUÇAM, T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı

15:30 – 15:45 | Çay Arası

 

15:45 – 17:15 | Oturum 2 : Uluslararası Rekabet (İhracat, Rekabet ve Yeşil Mutabakat)

Panel Yöneticisi: Hilmi DEVELİ, Dünya Gazetesi Yazarı

Zühtü BAKIR, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri
Dr. Aydın KOLAT, Verisis Genel Müdürü
İmge KOLAĞASIGİL, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı
Hande ÖZTÜRK, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi
Nilay ŞAHİN, Ankara Sanayi Odası Araştırma Yönlendirme Müdürü