KONGRE BİLGİLERİ – Kobiler ve Bilişim Kongresi

Değerli Katılımcımız,

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 4. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongremiz bu sene 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak yapılacaktır. Temamız “Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİ’ler”

Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple Yeşil Ekonomi; Ekoloji, Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji konuları dünya gündemine gelmiştir.

Bu kapsamda kongremizde özellikle KOBİ’ lerimizin Avrupa Yeşil Mutabakat sürecine hazırlıklarını, şu anki durumumuzu ve yapılacakları, Avrupa Yeşil Mutabakatının Sektörel Etkilerini konuşacağız.

Kongremizde KOBİ’ lerimizi, sektörlerimizi ve bireylerimizi, teknolojik gelişim ve değişimlerden haberdar etmeye, sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaya ve ülke kalkınmasının, verimli bir ekonomiye dönüşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

 

Saygılarımızla,

Rahmi AKTEPE                                                                                Deniz TİRYAKİOĞLU
Türkiye Bilişim Derneği                                                                   TBD İstanbul Şubesi
Genel Başkanı                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı

ETKİNLİĞİN SLOGANI


Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı Kobiler

ETKİNLİĞİN ADI


4.İSTANBUL KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ

ETKİNLİĞİN TARİHİ


İstanbul, 6-7 Ekim 2021

ETKİNLİĞİN AMACI


 • İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek.
 • İşletmeler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
 • Küreselleşme ile gelen rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin işletmeler çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak.
 • Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek.

HEDEF KİTLE


 • Tüm KOBİ’ ler
 • TİM Üyeleri, OSB Firmaları, Sanayi ve Ticaret Odaları Üyeleri
 • Teknoloji ile ilgili herkes

KONGRE KONULARI


 • Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İhracatçı KOBİ’ ler
 • Avrupa Yeşil Mutabakatının Sektörel Etkileri
 • OSB’ lerin Olası Sorunları ve Değişim Süreci
 • KOBİ’lerde Dijital Dönüşüm Çözümleri
 • Yeni Dünya İş Yapış Modelleri