KONGRE BİLGİLERİ – TBD Kobiler ve Bilişim Kongresi

Değerli Katılımcımız,

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 5. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongremiz bu sene 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak yapılacaktır. Temamız “Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİ’ler”

Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuş, bu sebeple Yeşil Ekonomi; Ekoloji, Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji konuları dünya gündemine gelmiştir. Kongremizde de KOBİ’ lerimiz için önem arz eden bu konuları, yeni teknolojileri, fırsatlar ve riskleri işleyeceğiz.

Kongremizde KOBİ’ lerimizi, sektörlerimizi ve bireylerimizi, teknolojik gelişim ve değişimlerden haberdar etmeye, sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaya ve ülke kalkınmasının, verimli bir ekonomiye dönüşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

 

Saygılarımızla,

Rahmi AKTEPE                                                                                Deniz TİRYAKİOĞLU
Türkiye Bilişim Derneği                                                                   TBD İstanbul Şubesi
Genel Başkanı                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı

ETKİNLİĞİN SLOGANI


Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı Kobiler

ETKİNLİĞİN ADI


5. İSTANBUL KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ

ETKİNLİĞİN TARİHİ


İstanbul, 25-26 Mayıs 2022

ETKİNLİĞİN AMACI


 • KOBİ’ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
 • İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek.
 • Küreselleşme ile gelen; rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin KOBİ ve Esnaf ve Sanatkarlar çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ve KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarını değerlendirmek.
 • Düşük katma değerli teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak.
 • Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek.
 • KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin bilgisayar sahipliği ve internet erişimini artırılarak e-ticaret yapmaya teşvik edilmeleri ve özel programların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları belirlemek.

HEDEF KİTLE


 • Tüm KOBİ’ ler
 • TİM Üyeleri, OSB Firmaları, Sanayi ve Ticaret Odaları Üyeleri
 • KOBİ’lerin yöneticileri
 • KOBİ’lerde karar alıcılar
 • KOBİ’lerin bilişim sorumluları
 • İlgili Bakanlıklar ve kamu kurum çalışanları
 • Genç KOBİ’ler
 • Girişimciler ve Yatırımcılar (Melek Yatırım, Giriş Sermayesi Fon Yöneticileri)
 • Teknoloji ile ilgili herkes

KONGRE KONULARI


 • Yeşil OSB’ ler ve KOBİ’ ler
 • KOBİ’ lerin Gelişiminde Yazımların Gücü
 • Yeni Teknolojiler ve Yapıcı Etkileri (Metaverse – Artırılmış Gerçeklik)
 • E-Ticarette Rekabetin Baş Aktörü (Girişimcilik)
 • Günümüzde E- Lojistik (Lojistiği Ayakta Tutan Bilişim Çözümleri)