KONGRE BİLGİLERİ – TBD Kobiler ve Bilişim Kongresi

ETKİNLİĞİN SLOGANI


Geleceği şekillendiren kobiler; tehdit ve fırsatlar.

ETKİNLİĞİN ADI


3. İZMİR KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ

ETKİNLİĞİN TARİHİ


15 Nisan 2022, İzmir Ticaret Odası / İZMİR

ETKİNLİĞİN AMACI


 • KOBİ’ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
 • İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek.
 • Küreselleşme ile gelen; rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin KOBİ ve Esnaf ve Sanatkarlar çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ve KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarını değerlendirmek.
 • Düşük katma değerli teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak.
 • Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek.
 • KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin bilgisayar sahipliği ve internet erişimini artırılarak e-ticaret yapmaya teşvik edilmeleri ve özel programların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları belirlemek.

HEDEF KİTLE


 • ASO ve EBSO Üyeleri
 • ATO ve İZTO Üyeleri
 • KOBİ’lerin yöneticileri
 • KOBİ’lerde karar alıcılar
 • KOBİ’lerin bilişim sorumluları
 • İlgili Bakanlıklar ve kamu kurum çalışanları
 • Genç KOBİ’ler
 • Girişimciler ve Yatırımcılar (Melek Yatırım, Giriş Sermayesi Fon Yöneticileri)

KONGRE KONULARI


 • Dijital Dönüşüm ve Yeni Fırsatlar
 • Rekabet Gücü, Stratejiler ve Üretim Yapısı
 • Yenilikçilik ve Ar-Ge
 • Verimlilik
 • E-Ticaret ve E-İhracat
 • KOBİ’lere Güç Veren Teknoloji ve Çözümler (Dijital Dönüşüm Teknolojileri, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Otonom Sistemler, Siber Güvenlik vb.)
 • Bilişim Güvenliği Farkındalığı
 • Genç KOBİ ve Genç Girişimcilere Çözüm Önerileri
 • Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Kavramları
 • Rekabet Stratejileri ve Yönetişim
 • Üreten KOBİ’ler için Kurumsal Kaynak Planlaması