Değerli Paydaşlar,

KOBİ’ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturmasının yanı sıra yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedirler. Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasından kaynaklanmaktadır.

Değişim ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu destekler, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, bölgesel gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2017 tarihinden itibaren gerçekleştirilmekte olan “KOBİ’ler ve BİLİŞİM Kongresi”nin altıncısı, hem etkinliğinin arttırılması hem de yaygın etki yaratılması amacıyla Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliği ile 30 Nisan 2024 tarihinde ASO Komisyon Salonunda “6. KOBİLERDE DİJİTALLEŞME, MARKALAŞMA VE ULUSLARARASILAŞMA/strong>” ana temasıyla gerçekleştirilecektir.

Türkiye Bilişim Derneği

ETKİNLİĞİN SLOGANI


6. KOBİLERDE DİJİTALLEŞME, MARKALAŞMA VE ULUSLARARASILAŞMA

ETKİNLİĞİN ADI


6. ANKARA KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ

ETKİNLİĞİN TARİHİ


30 Nisan 2024

ETKİNLİĞİN YERİ


ASO Komisyon Salonu

HEDEF KİTLE


  • ASO
  • ATO
  • KOBİ’lerin yöneticileri
  • KOBİ’lerde karar alıcılar
  • KOBİ’lerin bilişim sorumluları
  • İlgili Bakanlıklar ve kamu kurum çalışanları
  • Genç KOBİ’ler
  • Girişimciler ve Yatırımcılar (Melek Yatırım, Giriş Sermayesi Fon Yöneticileri)