Değerli Katılımcımız,

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 7. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongremiz bu sene “Verimlilikte Yeni Dönem: Yapay Zekâ Ve Dijital Çözümler” teması ile 4 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul Planlama Ajansı (İPA)’nda yapılacaktır.

Yapay zekâ ve buna bağlı teknolojilerin son yıllardaki gelişimi bizleri bu yıl KOBİ’lerin verimliliği artırmalarına, maliyetleri düşürmelerine, pazarlama ve müşteri hizmetleri çabalarını geliştirmelerine yardımcı olmak, Yapay Zekâ ile zamandan ve paradan tasarruf etmeleri, Farklı disiplinler ile müşteri ihtiyaçlarına yön vermeleri, Akıllı üretim merkezleri ön plana çıkarmalarını sağlamalarını ele almaya teşvik etmiştir. Bu bağlamda, Kongremizde “Verimlilikte Yeni Dönem: Yapay Zekâ Ve Dijital Çözümler” teması ile KOBİ’lerimiz için önem arz eden yeni teknolojileri, fırsatları ve riskleri işleyeceğiz.

Kongremizde KOBİ’lerimizi, sektörlerimizi ve bireylerimizi, teknolojik gelişim ve değişimlerden haberdar etmeye, sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaya ve ülke kalkınmasının, verimli bir ekonomiye dönüşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Saygılarımızla,

 

Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği
Genel Başkanı

Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN
TBD İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu

ETKİNLİĞİN SLOGANI


Verimlilikte Yeni Dönem: Yapay Zekâ Ve Dijital Çözümler

ETKİNLİĞİN ADI


7. İSTANBUL KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ

ETKİNLİĞİN TARİHİ


4 Haziran 2024 Salı

ETKİNLİĞİN YERİ


İstanbul Planlama Ajansı (İPA)
Basınköy, Valilik Yolu Cd. No:2, 34153 Florya Bakırköy/İstanbul
(Florya Marmaray Durağı)

ETKİNLİĞİN AMACI


 • KOBİ’lerin Yapay Zekâ ile zamandan ve paradan tasarruf etmeleri, Farklı disiplinler ile müşteri ihtiyaçlarına yön vermeleri, Akıllı üretim merkezleri ön plana çıkarmalarını sağlamak.
 • KOBİ’ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
 • İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için verimliliği artırmalarına, maliyetleri düşürmelerine, pazarlama ve müşteri hizmetleri çabalarını geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • KOBİ’lere kolaylık sağlayabilecek, dijitalleşme Bileşenleri ve Akıllı Ödeme Sistemlerini değerlendirmek.
 • Küreselleşme ile gelen; rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin KOBİ ve Esnaf ve Sanatkarlar çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ve KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarını değerlendirmek.
 • Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek.
 • KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin bilgisayar sahipliği ve internet erişimini artırılarak e-ticaret yapmaya teşvik edilmeleri ve özel programların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları belirlemek.

HEDEF KİTLE


 • Tüm KOBİ’ ler
 • TİM Üyeleri, OSB Firmaları, Sanayi ve Ticaret Odaları Üyeleri
 • KOBİ’lerin yöneticileri
 • KOBİ’lerde karar alıcılar
 • KOBİ’lerin bilişim sorumluları
 • İlgili Bakanlıklar ve kamu kurum çalışanları
 • Genç KOBİ’ler
 • Girişimciler ve Yatırımcılar (Melek Yatırım, Giriş Sermayesi Fon Yöneticileri)
 • Teknoloji ile ilgili herkes

KONGRE KONULARI


 • Organize Sanayi Bölgesi Müdürleri
 • Kaynak Yönetimi ve Ödeme Sistemleri
 • Verimlilik için Dijital Teknoloji ve İşbirliği
 • Siber Güvenlik
 • KOBİ’lerde Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi