#AkıllıÜretimleKüreselRekabet               #KobilerveBilişim               #KOBİ18

 

 

1. İzmir KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi

Akıllı Üretim’le Küresel Rekabet
(27 Eylül 2018, Hilton Otel İzmir)

KOBİ’ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturmasının yanısıra yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedir. Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasından kaynaklanmaktadır.

Değişim ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve herbiri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları, değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu destekler, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

İŞBİRLİĞİ YAPAN KURUMLAR:
Türkiye Bilişim Derneği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, KOSGEB

KONGRENİN HEDEF KİTLESİ:
Kongrenin hedef kitlesine; KOBİ’ler, İmalat Sanayi, Hizmet Sektörü, Bilişim Sektörü,Sanayi ve Ticaret Odaları,Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ yöneticileri, Bilişim Sorumluları, Karar alıcılar, Girişimciler ve melek yatırımcılar

HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI:
400

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

 
ITO
EBSO
kosgeb
 
Real Time Web Analytics