#AkıllıÜretimleKüreselRekabet               #KobilerveBilişim               #KOBİ18

 

KOBİ’LERİ DÜNYA ATAĞINA KALDIRACAK KONGRE !

 

TBD, ASO, ATO ve KOSGEB iş birliği ile...
“Ekonominin itici gücü KOBİLER, KOBİLERİN itici gücü BİLİŞİM"

 

Ülke Kalkınmasına, Sosyal Refahın Artmasına, Gelişmişlik Farklarının Azalmasına, Sürdürülebilirliğe, İstikrarın Sağlanmasına ve Rekabet Gücünün Artırılmasına Katkı Sağlama Daveti.

Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değeri ve gücü bilerek, buna inanarak tam 46 yıldır Türkiye Bilişim Derneği (TBD) çatısı altında var gücümüzle uğraş veriyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı faaliyete bir yenisini ekliyoruz.

Bu yıl uzman konuşmacıları, seçkin katılımcıları ile Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası ve KOSGEB ile beraber düzenleyeceğimiz 2. Ankara KOBİ’ler ve Bilişim Kongremiz 25 Ekim 2018 tarihinde Ankara Sheraton Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Ekonomimizin önemli bir lokomotifi olan KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması, değişim ve dönüşümü yakalayamaması gibi olumsuzluklara çözüm arayacak Kongremizde kobilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Kongremizin iş dünyası ve medyada çok konuşulan bir etkinlik olarak yerini alacağı inancımızla katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Rahmi AKTEPE

TBD GENEL BAŞKANI

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar