DÜZENLENECEK ŞEHİRLER


İstanbul, Ankara, İzmir

ETKİNLİĞİN TARİHLERİ


İstanbul: 3 Mayıs 2018
Ankara: 25 Ekim 2018
İzmir: 3 Kasım 2018

DÜZENLEYEN KURUMLAR


İstanbul: Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye İhracatçılar Meclisi, KOSGEB
Ankara: Türkiye Bilişim Derneği, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, KOSGEB
İzmir: Türkiye Bilişim Derneği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, KOSGEB

ETKİNLİĞİN AMACI


 • İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek.
 • Yeni para teknolojilerin değerlendirilmek.
 • KOBİ’ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
 • Küreselleşme ile gelen rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin KOBİ çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ve KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarını değerlendirmek.
 • Düşük katma değerli teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak.
 • Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek.
 • KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin bilgisayar sahipliği ve internet erişimini artırılarak e-ticaret yapmaya teşvik edilmeleri ve özel programların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları belirlemek.

HEDEF KİTLE


 • KOBİ’ler
 • İmalat Sektörü
 • Hizmetler Sektörü
 • KOBİ Yöneticileri
 • Karar Alıcılar
 • Girişimciler ve melek yatırımcılar

HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI


 • 400 Kişi

KONGRE KONULARI


 • Rekabet gücü, stratejiler ve üretim yapısı
 • Yeni sanayi dönüşümü ile ortaya çıkan yeni fırsatlar
 • Yenilikçilik ve Ar-Ge
 • Verimlilik
 • KOBİ’lere güç veren çözümler (siber güvenlik sigortası, kümelenme)
 • Bilişim güvenliği farkındalığı
 • Genç KOBİ ve genç girişimcilere çözüm önerileri
 • Melek yatırımcılar ve risk sermayesi kavramları
 • Rekabet stratejileri ve yönetişim
 • Üreten KOBİ’ler için Kurumsal Kaynak Planlaması