Açılış Konuşmaları

10:00-11:15

Çağrılı Konuşmacı

11:15-12:30

Panel 1: Dijital/Sayısal Dönüşümle Güçlenen KOBİ’ler

14:00-15:30

Panel 2: Yarına Hazır Olmak: Teknoloji

15:45-17:15