10:00-11:30 Açılış Konuşmaları
TBD Genel Başkanı, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları, ANA SPONSOR, KOSGEB Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
11:30-11:45 Kahve Arası/Sponsor Firma Ziyareti
11:45-13:00 Özel Oturum: Dijital Dönüşümde Yeni Fırsatlar ve KOBİ’ler
Türkiye’de yaklaşık 3 Milyon KOBİ imalat ve hizmet sektöründe faaliyet göstermektedirler. TÜİK verilerine göre KOBİ’ler; istihdamın %75.8’ini, Ar-Ge harcamalarının %18’ini, ithalatın %37,8’ini ve ihracatın %60’ını gerçekleştiren KOBİ’ler, üretim, istihdam, ihracat ve eknomiye yatırım açısından ülke kalkınmasında büyük rol oynamaktadır.
Bu kapsamda yeni ekonominin (sanayi 4.0, ihracat, robotlar, kümelenme, yeni teknolojilerle kazançlar vb.) ortaya çıkarttığı politikalar ve rakamsal değerler, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör üst düzey yöneticileri tarafından katılımcılarla paylaşılacaktır.
Konuşmacılar: Kamu kurum ve kuruluşları üst düzey yöneticileri ve PLATİN SPONSORLAR
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:15 ÇÖZÜM ve FARKINDALIK OTURUMLARI
Yarına Hazır Olmak: Robotlar, Güvenlik, Teknoloji
Küresel rekabet bizi dijital dönüşüme doğru götürürken, şirketler de bu alanda çalışmalarına hız veriyor ve dijitalleşmenin etkileri son dönemde daha açık görülmeye başladı.
Dijitalleşmenin; fikri olan, büyük kitlelere ulaşmak isteyen, yeni bir modelle işini yapmak ve hızlı büyümek isteyen herkese yeni bir kapı açıyor. KOBİ’ler böyle bir fırsatın önünde duruyor. Hızlı hareket eden rekabette öne geçecek. Dijitalleşme faaliyetlerini ve altyapılarını modernleştirmede ilerlemenin önünde en çok dile getirilen engelin bütçe ve kaynak yokluğu olduğu biliniyor. Daha ucuz ancak daha güçlü teknolojilerinin geliştirilmesi seçenekleri ve yeni ekonomik modelle geleceğe hazır olmak için; yeni üretimde robotlar, yeni piyasalarda blokchain ve bu gelecekte bizi tehdit eden kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması değerlendirilecektir.
Konuşmacılar: Akademisyenler, kamu üst düzey temsilcileri ve PLATİN ve ALTIN SPONSORLAR
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 KOBİ’ye Güç Veren Çözümler: Finans Olanakları ve Destekler
KOBİ’ler kendi işini ve pazarını çok iyi biliyor ve bu pazara nasıl girileceğinin de farkında, ancak, nasıl başlayacakları ve nereye gidecekleri konusunda bilgilendirmeye gerek duyuyorlar.
Bu kapsamda, üretmek, genişlemek, küresel pazarda yer almak, kurumsallaşmak ve kârı artırmak için gerekli olan sermayeye ulaşım yolları ilgili kurum temsilcileri tarafından KOBİ’lerle paylaşılacaktır.
Konuşmacılar: KOSGEB, TEB, Bankacılık Sektörü vb. Sektöre destek ve güç veren kurumların üst düzey temsilcileri ve PLATİN ve ALTIN SPONSORLAR
16:30-16:45 Kongre Sonuçlarının Değerlendirmesi ve Sponsor Plaket Töreni