Son yıllarda ülkemizde sosyal ve ekonomik gelişmenin, kalkınma politikalarının ve planlarının içinde en çok konuşulan kavram KOBİ’ler oldu. Bu gün girişimciliğin desteklenmesi ve yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ekonomi içerisinde belki de en etkili dönüşüm sağlayacak yol olarak görülüyor.

Türkiye’nin bu alanda hızlı bir yol kat ettiğini söyleyebiliriz. Girişimcilik kültürü açısından toplumun her kesiminde artarak devam eden bir farkındalığın olduğu gerçek. Evet, girişim ruhu yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi noktasında hızlı bir dönüşüm sürecinde. Bu dönüşümün başarısını rekabet edebilirlik belirleyecek.

Rekabet kavramı yaşamın her aşamasında var. Ancak KOBİ’ler için rekabet edebilirlik hayati bir mesele. Rekabet ortamında rakiplerin her geçen gün artması, rekabetin ülke sınırlarının kalktığı bir dünyada her alanda yaşanması KOBİ’lerin rekabete etki edecek her konuyu takip etmelerini zorunlu kılıyor.

Bilgiye erişim bugün için KOBİ’ler tarafından takibi son derece zor bir konudur. Özellikle KOBİ’ler açısından yararlı bilgilerin şirketin rekabet gücü açısından değerlendirilmesi özel bir çabayı gerektirmekte. Bu alanda en büyük kolaylaştırıcı elbette ki bilişim teknolojileri ve uygulamalarıdır.

Bilişimin etkili kullanımı aynı zamanda AR-GE’yi, inovasyonu, yenilikçi pazarlama yaklaşımlarını şirket varlığı için destekleyen önemli bir unsurdur.

Ürün ve hizmetleri tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerinde rekabet gücünüzü, bilişimle desteklediğiniz gücünüz belirliyor artık. Girdi maliyetlerimiz bilişim alt yapınızın gücü ile azalıyor ya da artıyor.

Son zamanlarda gündemimizin önemli bir bölümünü işgal eden 4. Sanayi Devrimi ve Dijital Dönüşüm gibi kavramlar KOBİ’lerin yakından takip etmesi gereken alanlar olarak ortada. Baş döndürücü bir hızla yaşamakta olan bu değişim ve dönüşüm sürecinde KOBİ’leri tek başlarına bırakarak bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirmelerini bekleyemeyiz. Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak TBD, KOBİ’lere bu süreçte yol göstermeyi ve destekleyici olmayı kendisine görev olarak üstlenmiş ve bu alanda projeler ve etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu amaç doğrultusunda işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyor, Kurumlararası ve KOBİ’lerin işbirliğinin ülkemizi üreten bir ekonomiye kavuşturacağına inanıyoruz.

 

Rahmi AKTEPE
TBD Genel Başkanı