ETKİNLİĞİN AMACI

 • İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek.
 • Yeni para teknolojilerin değerlendirilmek.
 • KOBİ’lerin dijitalleşmesine, rekabetçiliğinin arttırılmasına ve kurumsallaşmasına yönelik teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
 • Küreselleşme ile gelen rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin KOBİ çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ve KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarını değerlendirmek.
 • Düşük katma değerli teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak.
 • Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek.
 • KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin bilgisayar sahipliği ve internet erişimini artırılarak e-ticaret yapmaya teşvik edilmeleri ve özel programların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları belirlemek.

ETKİNLİĞİN SLOGANI

“Ekonominin itici gücü KOBİLER, KOBİLERİN itici gücü BİLİŞİM”
Akıllı Üretim’le Küresel Rekabet

ETKİNLİĞİN ADI

3.Ankara KOBİLER ve BİLİŞİM Kongresi
2.İzmir KOBİLER ve BİLİŞİM Kongresi

DÜZENLENECEK ŞEHİRLER

Ankara, İzmir

ETKİNLİĞİN TARİHLERİ ve YERİ

Ankara: 19 Eylül 2019, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
İzmir: 3 Ekim 2019, İzmir Ticaret Odası

DÜZENLEYEN KURUMLAR

Ankara: Türkiye Bilişim Derneği, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, KOSGEB
İzmir: Türkiye Bilişim Derneği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, KOSGEB

HEDEF KİTLE

 • KOBİ’ler
 • İmalat Sanayi
 • Hizmet Sektörü
 • Bilişim Sektörü
 • Sanayi ve Ticaret Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • KOBİ yöneticileri
 • Bilişim Sorumluları
 • Karar alıcılar
 • Girişimciler ve melek yatırımcılar

HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI
200-250 Kişi