KONGRE BİLGİLERİ – Kobiler ve Bilişim Kongresi

KOBİ’ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturmasının yanı sıra yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedirler. Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasından kaynaklanmaktadır.

Değişim ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu destekler, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

ETKİNLİĞİN SLOGANI


Akıllı Üretim’le Küresel Rekabet

ETKİNLİĞİN ADI


2.İstanbul KOBİLER ve BİLİŞİM Kongresi

ETKİNLİĞİN TARİHİ


İstanbul, 12 Haziran 2019

DÜZENLEYEN KURUMLAR


Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İhracatçılar Meclisi

ETKİNLİĞİN AMACI


 • İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek.
 • İşletmeler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
 • Küreselleşme ile gelen rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin işletmeler çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak.
 • Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek.

HEDEF KİTLE


 • Sanayi ve Ticaret Odaları Üyeleri, TİM üyeleri ve OSB Firmaları
 • İşletme yöneticileri ve karar alıcılar
 • Bilgi işlem sorumluları

HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI


 • 200-250 Kişi

KONGRE KONULARI


 • DİJİTALLEŞEN İŞLETMELERİN KAZANIMLARI
 • REKABETÇİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL ÇÖZÜMLER
 • İŞLETMELERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ
 • Rekabet gücü, stratejiler ve üretim yapısı
 • Yeni sanayi dönüşümü ile ortaya çıkan yeni fırsatlar
 • Verimlilik
 • Yenilikçilik ve Ar-Ge
 • KOBİ’lere güç veren çözümler
 • Bilişim Teknolojileri kullanılmadığında uğranılan zaralar
 • Stok Yönetimi Maliyeti: Kayıp Mallar, Tekrar Üretim
 • Satış Yönetim Maliyeti,
 • Tedarik Zinciri Maliyeti,
 • Üretim Yönetimi Maliyeti,
 • Tasarım Yönetimi Maliyeti gibi sorunlara çözümler
 • Bilişim güvenliği farkındalığı, Siber Güvenlik, Sanallaştırma vb.
 • Genç KOBİ ve genç girişimcilere çözüm önerileri
 • Melek yatırımcılar ve risk sermayesi kavramları
 • Rekabet stratejileri ve yönetişim
 • Üreten KOBİ’ler için Kurumsal Kaynak Planlaması