KOBİ’ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturmasının yanısıra yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedir. Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir.

Ancak, Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasından kaynaklanmaktadır.

Değişim ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları, değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu destekler, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

KOBİ’lerin gelişimi, rekabetçilik endekslerinin yükseltilmesi amacıyla 2017 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz İzmir KOBİ ve Bilişim Kongrelerinin 2.cisi bu sene 03 Ekim 2019 tarihinde, İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenecektir.

Etkinlik boyunca KOBİ’lerin dijital dönüşümü ile ilgili konular insan, süreç ve teknoloji boyutuyla masaya yatırılacak, söz konusu fırsatların değerlendirilmesine ve/veya zorlukların giderilmesine yönelik öneriler tartışılacak ve gerekli eylem planlarının ortak akıl ile oluşturulması sağlanacaktır.

Rahmi AKTEPE
TBD Genel Başkanı